תקן EN 1125 - ידיות בהלה (PUSHBAR - ANTIPANIC) לדלתות מילוט ודלתות אש